Algemene voorwaarden
&
Huisregels

 1. Ethiek en hygiëne staat binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

 2. In verband met de hygiëne worden de badlakens die eigendom zijn van de praktijk na elke behandeling gereinigd. In het kader van het milieu vraag ik uw medewerking om gebruik te maken van uw eigen badlaken(s). Deze kunt u meerdere keren voor uzelf gebruiken.

 3. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.

 4. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw medische verleden.

 5. Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan ik de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts.
  Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

 6. Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dan kan ik u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

 7. Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut, specialist of iets dergelijks, dient u voor aanvang van de massage aan mij mee te delen. In een aantal gevallen is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

 8. Annemarie Voor Zorg Met Zorg is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

 9. Annemarie Voor Zorg Met Zorg is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

 10. Annemarie Voor Zorg Met Zorg behoudt zich het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen.

 11. Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn in wacht- en behandelruimte.

 12. Roken in wacht- en behandelruimte is niet toegestaan.

 13. Gemaakte afspraken dient u minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren.

 14. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.

 15. Alleen therapeutische behandelingen komen, afhankelijk van het door u gekozen zorgpakket, in aanmerking voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar. Annemarie Voor Zorg Met Zorg is niet verantwoordelijk voor het al of niet vergoeden van een behandeling door uw ziektekostenverzekeraar.

 16. De behandelingen kunnen direct per pin of contant betaald worden of binnen 14 dagen worden overgemaakt. U krijgt een betaalbewijs mee. Deze kunt u direct indienen bij uw zorgverzekeraar. Doordat ik maar met een beperkt aantal verzekeringen een contract heb afgesloten, kan ik op deze manier complicaties voor u en mij voorkomen.

 17. Ondanks dat u bij Annemarie Voor Zorg Met Zorg in goede handen bent is de betreding van het pand en het ondergaan van de behandeling op eigen risico.

 18. Voor uw en mijn veiligheid wordt er in de praktijk gebruik gemaakt van cameratoezicht.

 19. Annemarie Voor Zorg Met Zorg acht uw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy.