Zorg met respect en aandacht voor de individuele mens

Annemarie voor zorg met zorg zet zich in voor begrip en respect voor de medemens in de zorg, waarbij positieve communicatie en verantwoordelijk handelen centraal staat.

Als professional en als ervaringsdeskundige ben ik betrokken bij mensen met een traumatische aandoening en achtergrond. In het bijzonder bij slachtoffers en daders van emotioneel en/of fysiek geweld in een relationele sfeer. Deze doelgroep raakt té vaak tussen de wal en het schip, men kan niet voldoende voor zichzelf opkomen en wordt derhalve vaak verkeerd begrepen. Ik maak mij hard voor hun belangen. Mensen worden vaak als identiek benaderd en behandeld. Een individuele kijk op de mens en zijn achtergrond is van essentieel belang voor een goede hulpverlening.

“Mijn moeder,” zo vertelt Annemarie, “heeft in 1996 de diagnose gekregen ‘ dementieel syndroom met zeer sombere prognose’. Altijd heb ik in de familie en bij de medici tot in het extreme aangegeven dat deze diagnose niet klopt. Mijn vader leed aan een psychische stoornis waar mijn moeder op z’n zachtst gezegd enorm onder leed. Mijn moeder is uiteindelijk extreem in zichzelf gekeerd geraakt en in die situatie dement verklaard. Ten gevolge van dit onbegrip heeft moeder ruim 16 jaar op psycho-geriatrische afdelingen van verpleeghuizen gewoond. Beide ouders kregen in hun omgeving en van de medici geen begrip voor hun situatie. Tengevolge van het feit dat mijn moeder in het verpleeghuis uiteindelijk in mei van 2011 pré-terminaal was verklaard, heb ik haar naar mijn huis gehaald. Bijna tien jaar heeft zij daarna in, naar omstandigheden, goede gezondheid met mij samen gewoond. We hadden het goed samen! In 2017 is uiteindelijk bij de rechter de diagnose ‘progressieve dementie sinds 1996’ omgezet naar ‘status na onbehandelde post traumatische stress stoornis (PTSS) en de gevolgen van een 16 jarig verblijf in het verpleeghuis’. Op dat moment was moeder ‘dementie af’ en had een rehabilitatie van haar plaatsgevonden. Ondanks het zeer moeilijke leven dat mijn moeder heeft gehad is zij in 2020 op bijna 92 jarige leeftijd heel gelukkig overleden. Zonder ziekbed is zij volgens velen door een ‘engel’ opgehaald. Deze laatste 10 jaren, zijn voor mijn moeder haar meest gelukkige levensjaren geweest. “

Vanuit deze ervaringsdeskundigheid en vanuit de ervaringen met verschillende psycho-geriatrische bewoners met dezelfde achtergrond als haar moeder, heeft Annemarie inmiddels een eigen behandelmethode ontwikkeld. Bij deze behandelmethode staat een respectvolle, individuele kijk op de mens en zijn achtergrond centraal. Waarbij geluisterd wordt naar (de wensen van) de cliënt en niet per definitie voor en over de cliënt wordt beslist. Deze groep mensen is in het verleden hun vrijheid ontnomen en het geeft hen rust om, zonder sedatie en (te veel) beperkende maatregelen, dit verleden in een warme en veilige atmosfeer te verwerken en een plek te geven. Zie o.a. haar gast-/zomerweblog juli 2008 Eén Vandaag.

Daarnaast heeft Annemarie vijf jaar als onderzoeker gewerkt in tal van verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar heeft zij veel bewoners en personeel ondervraagd naar, en geadviseerd in, de kwaliteit van leven en werken.

Annemarie Voor Zorg Met Zorg werkt onder andere samen met:

www.StichtingNaomi.nl
Theatergezelschap met een Staartje

www.eldercare.nl
Voor persoonlijke zorgbenodigheden

www.joerns.nl
Joerns is een onderneming met respect voor de mens en al 120 jaar ervaring binnen de zorg. voor persoonlijke zorgbenodigdheden

Eerlijke zorg

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgondersteuning is er voor informatie en advies over regelingen en voorzieningen voor mantelzorgers en om de mantelzorger te ondersteunen in de breedste zin van het woord. U kunt bij de mantelzorgondersteuner terecht voor hulp bij praktische vragen op het gebied van dienstverlening, financiën, ondersteuning bij emotionele problemen zoals stress, ondersteuning bij versterken van het sociaal netwerk en het -zo nodig – tijdelijk overnemen van regelzaken.

Fysiotherapie
Als fysiotherapeute is Annemarie sinds 1989 werkzaam in de particuliere praktijk, thuiszorg, verzorgingshuizen en in de verpleeghuiszorg. Zij is haar loopbaan als fysiotherapeute begonnen in Zwitserland en daarna is Annemarie in Nederland verder gegaan. Sinds juli 2011 werkt zij in en vanuit haar eigen praktijk. Naast haar werkzaamheden als algemeen fysiotherapeut komt zij regelmatig psychische klachten tegen als gevolg van spanningen en stress. In het behandelen van deze stress gerelateerde klachten heeft zij zich gespecialiseerd. Een mens is niet alleen maar een lichaam of een geest. Een mens is een geheel. Dit concept staat centraal in haar werk

Thuiszorgtherapie
Thuiszorgtherapie wordt gegeven door een fysiotherapeut die hier een aanvullende opleiding voor heeft gevolgd. De thuiszorgtherapeut heeft als doel om vaker, eerder en beter betrokken te worden bij de zorg voor de thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Het doel van de thuiszorgtherapie is de zelfredzaamheid van de patiënt behouden/vergroten en er voor zorgen dat deze op een veilige en prettige manier in zijn eigen woonomgeving kan blijven wonen.

Nabestaandenwandeling
De nabestaandenwandeling is ontstaan in Coronatijd. Veel mensen zijn een dierbare verloren. Door dit verlies en verdriet tijdens een mooie wandeling in de natuur te delen met een ander kun je er vaak weer even tegenaan en vind je de kracht om door te gaan. De wandelingen vinden individueel plaats of in een klein groepsverband, onder deskundige leiding. De wandelingen vinden plaats op meerdere locaties in Nederland. Bent u slecht ter been, dan is dat geen probleem, we kunnen de loopafstand aanpassen of zoeken naar een andere oplossing. Na afloop drinken we, binnen of in de buitenlucht, gezamenlijk koffie/thee. U bent van harte welkom.