VOOR ZORG MÉT ZORG,

ZORG OM DE ZORG

Annemarie voor zorg met zorg zet zich in voor begrip en respect voor de medemens in de zorg, waarbij positieve communicatie en verantwoordelijk handelen centraal staat.

Al jaren is Annemarie privé en in haar werksituatie betrokken bij en maakt zij zich hard voor de belangen van, mensen met een psychisch en/of fysiek traumatische aandoening/achtergrond. In het bijzonder besteedt zij haar aandacht en zorg aan slachtoffers van relaties met een onbehandelde autistische aandoening of verdenking daarvan. Deze doelgroep valt té vaak tussen de wal en het schip en wordt vaak niet begrepen. Mensen worden vaak als identiek benaderd en behandeld. Een individuele kijk op de mens en zijn achtergrond is van essentieel belang voor een goede hulpverlening.

“Mijn moeder,” zo vertelt Annemarie, “heeft in 1993 de diagnose gekregen ‘zeer progressief dementieël syndroom’. Altijd heb ik aangegeven dat mijns inziens deze diagnose niet klopt. Mijn vader leed aan een onbehandelde psychische stoornis en had een ‘té’ grote invloed op mijn moeder. Beide ouders kregen in hun omgeving en via de medische wereld geen begrip voor hun situatie. Mijn moeder is uiteindelijk ‘zeer extreem’ in zichzelf gekeerd geraakt en dement verklaard. Ten gevolge van dit onbegrip heeft moeder 16 jaar op psycho-geriatrische afdelingen van verpleeghuizen gewoond. Tengevolge van een ‘onomkeerbare noodsituatie’ in mei van 2011 woont zij nu bij mij in huis. Het gaat goed met haar.”

Vanuit deze deskundigheid uit ervaring en de ervaringen met verschillende psycho-geriatrische bewoners met dezelfde achtergrond als haar moeder in haar werk, heeft Annemarie inmiddels een eigen behandelmethode ontwikkeld. Bij deze behandelmethode staat een respectvolle, individuele kijk op de mens en zijn achtergrond centraal. Waarbij geluisterd wordt naar (de wensen van) de cliënt en niet per definitie voor en over de cliënt wordt beslist. Deze groep mensen is in het verleden hun vrijheid ontnomen en het geeft hen rust om, zonder sedatie en (te veel) beperkende maatregelen, dit verleden in een warme en veilige atmosfeer te verwerken en een plek te geven. Zie o.a. haar gast-/zomerweblog juli 2008 Eén Vandaag.

Daarnaast heeft Annemarie vijf jaar als onderzoeker gewerkt in tal van verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar heeft zij veel bewoners en personeel ondervraagd naar, en geadviseerd in, de kwaliteit van leven en werken.

Annemarie Voor Zorg Met Zorg werkt onder andere samen met:

www.StichtingNaomi.nl
Theatergezelschap met een Staartje

www.eldercare.nl
Voor persoonlijke zorgbenodigheden

www.joerns.nl
Joerns is een onderneming met respect voor de mens en al 120 jaar ervaring binnen de zorg. voor persoonlijke zorgbenodigdheden

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgondersteuning is er voor informatie en advies over regelingen en voorzieningen voor mantelzorgers en om de mantelzorger te ondersteunen in de breedste zin van het woord. U kunt bij de mantelzorgondersteuner terecht voor hulp bij praktische vragen op het gebied van dienstverlening, financiën, ondersteuning bij emotionele problemen zoals stress, ondersteuning bij versterken van het sociaal netwerk en het -zo nodig – tijdelijk overnemen van regelzaken.

Fysiotherapie
Als fysiotherapeute is Annemarie sinds 1989 werkzaam in de particuliere praktijk, thuiszorg, verzorgingshuizen en in de verpleeghuiszorg. Zij is haar loopbaan als fysiotherapeute begonnen in Zwitserland en daarna is Annemarie in Nederland verder gegaan. Sinds juli 2011 werkt zij in en vanuit haar eigen praktijk. Naast haar werkzaamheden als algemeen fysiotherapeut komt zij regelmatig psychische klachten tegen als gevolg van spanningen en stress. In het behandelen van deze stress gerelateerde klachten heeft zij zich gespecialiseerd. Een mens is niet alleen maar een lichaam of een geest. Een mens is een geheel. Dit concept staat centraal in haar werk

Thuiszorgtherapie
Thuiszorgtherapie wordt gegeven door een fysiotherapeut die hier een aanvullende opleiding voor heeft gevolgd. De thuiszorgtherapeut heeft als doel om vaker, eerder en beter betrokken te worden bij de zorg voor de thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Het doel van de thuiszorgtherapie is de zelfredzaamheid van de patiënt behouden/vergroten en er voor zorgen dat deze op een veilige en prettige manier in zijn eigen woonomgeving kan blijven wonen.

Nabestaandenwandeling
De nabestaandenwandeling is ontstaan in Coronatijd. Veel mensen zijn een dierbare verloren. Door dit verlies en verdriet tijdens een mooie wandeling in de natuur te delen met een ander kun je er vaak weer even tegenaan en vind je de kracht om door te gaan. De wandelingen vinden individueel plaats of in een klein groepsverband, onder deskundige leiding. De wandelingen vinden plaats op meerdere locaties in Nederland. Bent u slecht ter been, dan is dat geen probleem, we kunnen de loopafstand aanpassen of zoeken naar een andere oplossing. Na afloop drinken we, binnen of in de buitenlucht, gezamenlijk koffie/thee. U bent van harte welkom.