Persoonlijke begeleiding

Door mijn jarenlange ervaring in de hulpverlening en mijn eigen ontwikkelingsproces ben ik bewust geworden van de kracht van de totale aanpak.

Een mens is niet alleen maar een lichaam of een geest. Een mens is een geheel. Dit concept staat voortdurend centraal in mijn werk. Iedereen kan zijn gedrag in positieve zin veranderen om succesvoller te zijn in werk en privé. In mijn praktijk gebruik ik o.a. principes uit het Neuro Linquïstisch Programmeren (NLP).

NLP is naar Nederland overgekomen vanuit de Verenigde Staten. Daar onderzochten Bandler en Grinder het proces van communicatie en verandering. Zij vonden dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica. Zij gaven aan deze nieuwe techniek daarom de naam: Neuro Linquïstisch Programmeren, kortweg NLP.

Bekijk tarieven

POSITIEF VAN UITGANGSPUNT 

Als uitgangspunt neem ik het feit dat de mens in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd. NLP, als veranderings model, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen. Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren. Daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen. Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan van vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen

Neem contact op

INSPIRATIEBRON

Mata Amritanandamayi Math 
Iedereen in de wereld moet ten minste één nacht zonder angst kunnen slapen. Iedereen moet ten minste één dag voldoende kunnen eten. Er moet minstens één dag zijn, dat er niemand wegens geweld in een ziekenhuis wordt opgenomen. Door ten minste één dag onbaatzuchtig te dienen zou iedereen de arme en hulpbehoevende mensen kunnen helpen. Het is Amma’s wens dat in ieder geval deze kleine droom gerealiseerd wordt.

“Vrouwen zijn de kracht en het fundament van ons bestaan in de wereld. Als vrouwen het contact met hun ware zelf verliezen dan houdt de harmonie in de wereld op te bestaan en begint het verval. Het is daarom cruciaal dat vrouwen overal ter wereld al het mogelijke doen om hun fundamentele natuur te hervinden, want alleen dan kunnen we deze wereld redden.”

– Amma

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgondersteuning is er voor informatie en advies over regelingen en voorzieningen voor mantelzorgers en om de mantelzorger te ondersteunen in de breedste zin van het woord. U kunt bij de mantelzorgondersteuner terecht voor hulp bij praktische vragen op het gebied van dienstverlening, financiën, ondersteuning bij emotionele problemen zoals stress, ondersteuning bij versterken van het sociaal netwerk en het -zo nodig – tijdelijk overnemen van regelzaken.

Fysiotherapie
Als fysiotherapeute is Annemarie sinds 1989 werkzaam in de particuliere praktijk, thuiszorg, verzorgingshuizen en in de verpleeghuiszorg. Zij is haar loopbaan als fysiotherapeute begonnen in Zwitserland en daarna is Annemarie in Nederland verder gegaan. Sinds juli 2011 werkt zij in en vanuit haar eigen praktijk. Naast haar werkzaamheden als algemeen fysiotherapeut komt zij regelmatig psychische klachten tegen als gevolg van spanningen en stress. In het behandelen van deze stress gerelateerde klachten heeft zij zich gespecialiseerd. Een mens is niet alleen maar een lichaam of een geest. Een mens is een geheel. Dit concept staat centraal in haar werk

Thuiszorgtherapie
Thuiszorgtherapie wordt gegeven door een fysiotherapeut die hier een aanvullende opleiding voor heeft gevolgd. De thuiszorgtherapeut heeft als doel om vaker, eerder en beter betrokken te worden bij de zorg voor de thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. Op deze manier kan de thuiszorgtherapeut helpen bij het handhaven van de thuissituatie, waarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven wordt nagestreefd. Het doel van de thuiszorgtherapie is de zelfredzaamheid van de patiënt behouden/vergroten en er voor zorgen dat deze op een veilige en prettige manier in zijn eigen woonomgeving kan blijven wonen.

Nabestaandenwandeling
De nabestaandenwandeling is ontstaan in Coronatijd. Veel mensen zijn een dierbare verloren. Door dit verlies en verdriet tijdens een mooie wandeling in de natuur te delen met een ander kun je er vaak weer even tegenaan en vind je de kracht om door te gaan. De wandelingen vinden individueel plaats of in een klein groepsverband, onder deskundige leiding. De wandelingen vinden plaats op meerdere locaties in Nederland. Bent u slecht ter been, dan is dat geen probleem, we kunnen de loopafstand aanpassen of zoeken naar een andere oplossing. Na afloop drinken we, binnen of in de buitenlucht, gezamenlijk koffie/thee. U bent van harte welkom.

Mijn andere inspiratiebronnen: